Beeld en Taal

Wij weten niet via welke weg u de ingang naar onze website heeft gevonden. Wel kunnen we veronderstellen dat u op zoek bent naar een antwoord. Een handvat voor het hanteren van de problemen die uw kind dagelijks op school ondervindt. Als één of meerdere van de volgende stellingen herkenbaar zijn, dan bent u met grote waarschijnlijkheid aan het juiste adres:

  • Mijn kind heeft leerproblemen.
  • Ik krijgt wel eens het idee dat het er wel in zit, maar het er niet uitkomt.
  • De schoolprestaties komen niet overeen met de intelligentie van mijn kind.
  • Steeds opnieuw herhalen helpt niet, het kwartje valt of niet.
  • Er is sprake van dyslexie of het lijkt daarop.
  • Mijn kind heeft moeite met het automatiseren van de tafels.
  • Mijn kind kan heel gedetailleerd herinneringen ophalen ook al is het lang geleden.
  • Van mijn kind wordt gezegd dat hij of zij zo apart of anders is.
  • Mijn kind komt jong over, voor zijn of haar leeftijd.
  • Mijn kind onthoudt plaatjes beter dan woorden.

U wilt uw kind dolgraag helpen, maar u weet niet hoe….

Welkom bij Beeld en Taal

Wat doen wij?

Beeld en Taal is een organisatie die kinderen met leerproblemen, met behulp van de methode ‘ik leer andershelpt.Wij bieden een andere, visuele manier voor het opnemen van de gewone lesstof. Deze leermethode is afgestemd en speciaal bedoeld voor de zogenaamde beelddenkers.

Ik leer anders, een simpele visuele methode!

Een beelddenker denkt op een andere manier dan een taaldenker. Iedereen wordt geboren als beelddenker. Denk- en leerprocessen vinden in het begin van het jonge leven voornamelijk in de rechterhersenhelft plaats. Pas rond het vierde jaar vindt een verschuiving plaats en worden leerprocessen gestuurd vanuit de talige linkerhersenhelft. Een relatief kleine groep mensen, men denkt rond de 5 %, blijft primair in beelden denken. Bij ongeveer 60 % van deze groep veroorzaakt dat leerproblemen.

Beelddenkende kinderen hebben soms dyslexie ontwikkeld. Maar het kan ook zijn dat ze op andere gebieden, zoals het leren van tafels, of het leren van vreemde talen, problemen hebben. Vaak worden deze problemen op school wel onderkend maar moeilijk opgelost, omdat onderwijsstof op school veelal auditief, dus in woorden, wordt aangeboden.

Ik leer anders’ biedt een hele simpele visuele methode, een handvat om de problemen van deze beelddenkende kinderen beter hanteerbaar te maken. Een methode die het kind zich vaak al snel eigen maakt, want een kind dat beeldend denkt kan fantastisch beeldend leren. Het resultaat is dan ook enorm bevredigend, het kind voelt zich al snel gesterkt en daarmee zekerder.

Beeld en Taal

Wieke Beenen (moeder van drie kinderen) zijn de oprichtster van Beeld en Taal. Wij herkennen bij onze kinderen leerproblemen waar we vroeger zelf ook tegen aan liepen. Ook om ons heen zien we veel kinderen die op school tegen problemen aanlopen, simpelweg omdat zij anders denken. Dat vinden wij jammer, en niet nodig!

Na het ontdekken van de methode ‘Ik leer anders’ ontwikkeld door Agnes Oosterveen, zijn de leerprestaties van onze eigen kinderen naar nieuw niveau gegaan, is het plezier in school toegenomen en het zelfvertrouwen gegroeid.

Met Beeld en Taal willen we andere ouders en kinderen ook de mogelijkheid bieden om deze leerstrategie te ervaren, en zelf gewaar te worden dat deze methode, aangepast aan de denkwijze van het kind, werkt.