Coach

Wieke Beenen

Ik ben Wieke Beenen en op de eerste plaats moeder van 3 leuke dochters. Daarnaast ben ik kindercoach, en eigenaar van BeeldTaal. Als moeder van drie meisjes kom ik in mijn omgeving steeds opnieuw in aanraking met kinderen die problemen ondervinden binnen het reguliere onderwijs. Toen een goede vriendin uit Canada mij vertelde over haar oudste kind dat op haar 9de nog niet in staat was om te lezen, raakte mij dat diep.

Ruim twee jaar geleden kwam ik in aanraking met de methode ‘ik leer anders’. Nadat ik meer ging lezen over deze leerstrategie werd ik eigenlijk alleen maar nieuwsgieriger. Ik wist meteen: hier wil ik iets mee gaan doen, want de resultaten bij kinderen zijn verbluffend.

Het werken met kinderen en ze weer zelfvertrouwen geven in hun kunnen geeft mij veel voldoening. Kinderen zijn allemaal anders. Elk kind loopt tegen andere dingen aan. Bij sommige kinderen is er gewoon weinig zelfvertrouwen maar bij andere kinderen is er meer aan de hand. Soms is er sprake van ADHD of leerproblemen zoals dyslexie. Bij ADHD/ADD kan een rustige benadering waar ook ruimte is voor afleiding in combinatie met de juiste aanpak en aandacht, soms al een goed leerproces teweeg brengen.

Kinderen met dyslexie zijn vaak beeldenkers. De leermethodes die op de basisschool aangeboden worden passen vaak niet bij het denkproces van deze kinderen. Voor deze kinderen is er de leermethode ‘ik leer anders’, ontwikkeld door Agnes Oosterveen Hess. Deze methode is visueel en leert kinderen de stof die ze op school krijgen, op een andere manier op te slaan.

Engels

Door mijn vele interesses ben ik breed georiënteerd. Ik heb journalistiek gestudeerd aan de Hogeschool in Utrecht en geschiedenis aan de RUG in Groningen. Schrijven blijft een passie maar mijn hart gaat vooral uit naar het werken met kinderen. Ik heb vele jaren in Engelssprekende landen gewoond en gewerkt en ben daarnaast gediplomeerd ‘TEFL teacher’. Ik kan de ‘ik leer anders‘ methode, naast het Nederlands, daarom ook in het Engels aanbieden aan Engelssprekende kinderen.

Middelbare scholieren

‘Ik leer anders’ is ook geschikt voor kinderen op de middelbare school. Voor deze kinderen zijn er mogelijkheden om deze methode te gebruiken bij het leren van nieuwe talen. Maar ook een leerling die moeite heeft met tekstbegrip, of het leren van hoofdstukken uit tekstboeken, zoals bij aardrijkskunde en geschiedenis, kan er baat bij hebben. Van middelbare scholieren wordt verwacht dat ze al veel zelf kunnen. Soms lukt dat nog niet en moeten ze leren om te leren. Ik kan daarbij helpen.

Wil je meer weten over ‘ik leer anders’? Klik dan op het kopje ‘ik leer anders’. Wil je weten of ik kinderen ook tijdens schooluren kan helpen? Klik dan op werkwijze