Ik leer anders

Ik leer anders is een relatief nieuwe methode. Het bestaat nog maar een paar jaar en is ontwikkeld door Agnes Oosterveen Hess. Toen haar zoontje naar de basisschool ging herkende ze bij hem dezelfde problemen als ze zelf in haar jeugd had ondervonden. Het leerproces was altijd moeizaam verlopen omdat de stof niet op de juiste manier werd aangeboden op school, simpelweg omdat ze niet op dezelfde manier dacht als de meeste andere kinderen; namelijk in beelden in plaats van woorden. Omdat ze herhaling bij haar eigen kind wilde voorkomen ontwikkelde ze de leermethode ‘ik leer anders’.

Ik leer anders omschrijven is lastig. De methode heeft tot doel geschreven woorden als woordbeeld (als plaatje) op te slaan. Dit wordt gedaan op een manier die voor kinderen erg gemakkelijk op te pakken is. Voor beelddenkende kinderen is het vaak zelfs de gewoonste zaak van de wereld om het op deze manier te doen, en ze maken zich de methode enorm snel eigen. En ook het lezen kan erg vergemakkelijkt worden, door bv. de ‘lege’ woordjes (zie kopje over beelddenken) op te slaan en de letters vast te zetten in het hoofd. Er zijn al vele goede resultaten geboekt met deze leermethode.