Werkwijze en kosten

 

Werkwijze 

De ‘ik leer anders’ methode wordt stapsgewijs uitgelegd in 4 lessen van 1 uur. Het is bij jonge kinderen (ongeveer t/m groep 7) van belang dat er bij elke les een ouder/verzorger aanwezig is. Het is ook prettig als er niet teveel tijd tussen de lessen zit. Het liefst ongeveer 1 week.

Stap 1: (les 1): Het visueel opslaan

Stap 2: (les 2): Lezen en herhaling van les 1

Stap 3: (les 3): Rekenen en herhaling van les 1

Stap 4: (les 4): Klokkijken en nabeschouwing

Het is natuurlijk ook mogelijk dat er meer of minder lessen nodig zijn, bv. als een kind al goed kan klokkijken of rekenen. Dan passen we dit aan of we gaan bv. nog meer lezen. Het is ook mogelijk om bv. na 2 lessen verder te gaan met studiebegeleiding in groepjes.

Bij middelbare scholieren wordt er specifiek gekeken naar de hulpvraag. Heeft een kind moeite met talen, begrijpend lezen of talige vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde? Dan gaan we daar specifiek mee bezig. Uiteraard wel op een visuele manier.

Kosten

De kosten voor 4 lessen:

50 euro per les.

200 euro. De lessen zijn BTW vrij.

Het werkboek is te bestellen via bol.com:  http://www.bol.com/nl/p/ik-leer-anders/100100401094668/

Na de 4 lessen is het altijd mogelijk om een vervolg in de vorm van bijlessen/studiebegeleiding te krijgen. De kosten daarvoor zijn nader te bepalen in overeenstemming met het budget van ouders/verzorgers.

Waar worden de lessen gegeven?

Ik werk op scholen tijdens schooluren/tussenuren als de school het toestaat en daar ruimte beschikbaar voor heeft. Verder werk ik samen met Studiehulp.NU in Haren http://www.studiehulp.nu/ Zij hebben mooie rustige ruimtes beschikbaar. Open vanaf 13.00u t/m 18.30u.

Adres:

Kerklaan 30 B

9751NN Haren

Gevestigd in de ‘Biotoop’, voormalig biologisch centrum naast de Hortus.